Bamboo Village Beach Resort & Spa

Bamboo Village Beach Resort & Spa

38 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận , Phường Mũi Né , Thành phố Phan Thiết , Bình Thuận

Sản phẩm nổi bật