Hướng dẫn mua hàng

[Thành viên mới] Làm sao để mua hàng / đặt hàng

Người dùng có thể đặt mua một hay đồng thời nhiều sản phẩm một cách dễ dàng bằng cách: 

Cách 1: 


Cách 2: