Studio Nhìn Ra Vườn - Chon's Dock Homestay & House Lease

(0 Đánh giá)
Còn hàng

Được bán bởi:
Chon's Dock Homestay & House Lease

Giá bán:
700,000 đ

Tổng giá:
Số lượng:
(0 Còn hàng)

E-voucher E-voucher

Người bán đảm bảo:
Người bán đã xác minh
Chia sẻ:

Đặc điểm nổi bật

Điều kiện sử dụng

Xem thêm Thu gọn
Được bán bởi
Chon's Dock Homestay & House Lease
239 Trần Lê, Đức Long, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận , Phường Đức Long , Thành phố Phan Thiết , Vietnam
(0 Phản hồi khách hàng)