Hạt Điều nhân sống bể 4 – Chuyên dùng làm sữa Hạt.

(0 Đánh giá)

Được bán bởi:
Hạt Ngon

Giá bán:
100,000 đ /gr

Số lượng:
(5 Còn hàng)

Tổng giá:
Chia sẻ: