Chả giò rế con tôm Kim Ngọc Food 500g

(0 Đánh giá)

Được bán bởi:
KIM NGỌC FOOD

Giá bán:
50,000 đ /Bịch

Số lượng:
(30 Còn hàng)

Tổng giá:
Chia sẻ: